ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 240 ADA 92 VE 93 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

29 Kasım 2022

ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 240 ADA 92 VE 93 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 240 ADA 92 VE 93 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

            Çerkezköy İstasyon Mahallesi 240 ada 92 ve 93 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.09.2022  tarih 2022/116 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 ve 2022/1279 sayılı kararı ile onaylanarak, 30.11.2022-30.12.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR