ENCÜMENLER
Vahap AKAY
Belediye Başkanı
Abdullah ŞAKRAK
Üye
Aynur SEZER
Üye
Bülent TANSALIÇ
Üye
Esengül GÜVEN
Üye (Yazı İşleri Müdür V.)
Mustafa GÜMÜŞ
Üye (Mali Hizmetler Müdür V.)
N.Esra HASANOĞLU
Üye (İmar ve Şehircilik Müdürü)