Meclis Kararları

KONU: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ek Ücret Tarifesi  Hk.                              04.06.2024                                             

 

 

TARİFE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz Tarife Komisyonu 04.06.2024 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Beyza KURT, üyeler; Caner KURTOĞLU, Suat ÖZGÜCÜ, Nuran YEŞİL ve Bünyamin SÖNMEZ’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek Tarife Komisyonuna havale edilen gündemin 7. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2024 tarih 90907 sayılı Ek Ücret Tarifesi Hk. konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

29.05.2024 tarih   90907 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müzekkeresi ‘ne konu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre hazırlanan “Ek Ücret Tarifesi” komisyonumuzca incelenmiş olup; Müzekkere ve Komisyon Raporu’nun ekindeki haliyle Beyza KURT, Caner KURTOĞLU, Suat ÖZGÜCÜ’nün “Evet” oyuna karşılık, Nuran YEŞİL ve Bünyamin SÖNMEZ’in “Hayır” oyu doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

Beyza KURT

TARİFE KOMİSYONU BAŞKANI

 

Caner KURTOĞLU

ÜYE

 

 

Suat ÖZGÜCÜ

ÜYE

 

 

 

 

  

 

 

        Nuran YEŞİL

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Bünyamin SÖNMEZ

                              ÜYE

2024 MALİ YILI EK ÜCRET TARİFESİ

ESKİSİ

YENİSİ

Yapı Kullanma Belgesi kontrolünde alınacak teknik eleman kontrollük ücreti

 

1500,00 TL

İş Bitirme Seviye Kontrol Ücreti - Yapı denetimsiz yapılarda (TUSLU) Yapı Kontrol Belgesi kontrol ücreti(İnşaat metrekaresi)

 

ARSA RAYİÇ BEDELİ*0.008*İnşaat m2(3000,00 TL den az olamaz)

EKB kontrol ücreti (İş Bitirme Seviyesinde)

 

1500,00 TL

İşyeri Teslim Ücreti

 

 Adet * 1500,00 TL

Kamuya terk İşlemleri

 

1500,00 TL

İmar Uygulamaları Harcamalarına Katılım Ücreti: İmar Kanununun 18. madde uygulamalrında alt yapı katılım ücreti olarak alınması ve tapuya şerh konulması [2. (İkinci) defa İmar Kanununun 18. madde uygulamalarında alt yapı katılım ücreti olarak alınması ve tapuya şerh konulması durumunda %50 si alınır]

12,67TL

25,00 TL

Zemin Etüt Kontrol ve Muayene Ücreti
Arsa Alanı;   * 0-499 m2
                      * 500-999 m2
                      *1.000-2.999 m2
                      *3.000-4.999 m2
                      *5.000-9.999 m2
                      *10.000 ve üzeri

 


*3.000,00 TL
*5.000.00TL
*7.000,00 TL
*10.000,00TL
*15.000,00 TL
*20.000,00TL

Adres Kayıt Evrağı Ücreti (numarataj evrağı)

 

100,00 TL

Paratoner Tesisat Ücreti

 

2000,00 TL

Akustik Proje Kontrol Ücreti

 

1500,00 TL


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 10.30’da Belediye Meclis odasında   Komisyon Başkanı Beytullah ÇOŞKUN Başkanlığında Mehmet KADAK,Murat TEMEL, Ali ÇOLAK,Habip ÇELİK’in   katılımıyla toplanmıştır.

 

 • Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.05.2024 tarih ve bila Sayılı Sermaye artırımı Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ nün Belediye Şirketleri konulu 14399437 - 622.02-E.103708 sayılı görüş yazısı ile "... belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin, belediyenin karar organı olan Belediye Meclisinin  kararıyla belirleneceği  , Belediye Şirketlerinin genel kurulunda Belediye ve Bağlı kuruluşunu temsil etmek üzere ; Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, Belediye Çalışanı veya  Belediye dışından kişi/kişilerden belirlenebileceği” düzenlenmiştir. Hükmü yer almaktadır. Komisyonumuzca yapılan müzakereler neticesinde;

 

Bahsi geçen şirketin Mevcut Sermayesinin 10.000.000,00 TL (ONMİLYON Türk Lirası) daha arttırılmasına; komisyonumuzca oy birliği ile karar verildiğinden,

 

 Yine; 10.06.2024 tarihinde Fatih mah. Otoban Bul. Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası Blok No 145 İç kapı No: 1 Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 11.00’da yapılacak olağan genel Kurul toplantısında; 2021 – 2022 – 2023 Hesap Dönemlerine ait Genel Kurul, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması,yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve Sermaye artışı gündemi görüşülecek olup, olağan genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY ın vekil tayin edilmesi Beytullah ÇOŞKUN,Memet KADAK, Murat TEMEL’in evet oyları Ali ÇOLAK ile Habip  ÇELİK’İn hayır oyları neticesinde; 10.06.2024 tarihinde Fatih mah. Otoban Bul. Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası Blok No 145 İç kapı No: 1 Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 11.00’da yapılacak olağan genel Kurul toplantısında; 2021 – 2022 – 2023 Hesap Dönemlerine ait Genel Kurul, yönetim kurulunun yeniden oluşturulması, yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve Sermaye artışı gündemi görüşülecek olup, olağan genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY ın vekil tayin edilmesine Komisyonumuzca oy çokluğu  ile karar verildi.

 

 

Beytullah COŞKUN           Mehmet KADAK                            Murat TEMEL 

Komison Başkanı                     ÜYE                                              ÜYE                           

 

                  

 

 

Ali ÇOLAK                            Habip ÇELİK

ÜYE                                                  ÜYE

 

 

 


04.06.2024                                                                                                                                        

 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 tarih ve 90466 sayılı İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parsel hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ:   T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin 07.03.2024 tarihli ve E-54391699-400-8973366 sayılı yazısı.

           

06.07.2022 tarih 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin talebi doğrultusunda tamamı 1.391,17m2 miktarındaki İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 191,17m2’lik hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı) tahsisinin yapılması amacıyla 2 yıl içerinde yapı ruhsatı alınması, 2 yıl içerisinde yapı ruhsatı alınmaması halinde hiçbir gerekçe gösterilmeden 191,17m2’lik Çerkezköy Belediyesi hissesinin Çerkezköy Tapu Sicil Müdürlüğünde Çerkezköy Belediyesi adına devrinin yapılması şartı ile Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrinin yapılmasına karar verilmiş ve Tapu Sicil Müdürlüğünde tapu devir işlemleri tamamlanmıştır.  

T.C. Çerkezköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nin İlgi yazısında Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin 2024 yılı yatırım programına alınamadığı, bu nedenle ön tahsis süresinin uzatılması ve Belediyenizce alınacak Meclis Kararının yenilenmesi talebinde bulunulmuştur.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; tamamı 1.391,17m2 miktarındaki İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 191,17m2’lik hissesinin Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası projesinin 2024 yılı yatırım programına dâhil edilemediği bu nedenle yapı ruhsatı alınamayacağından, yapılan devir işleminin şartlı olduğu ve işbu şart sağlanmadığından 06.07.2022 tarih 96 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tahsis edilerek mülkiyeti Maliye Hazinesine geçen İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 ada 20 parselde bulunan 191,17m2’lik hissenin Çerkezköy Tapu Müdürlüğünde satışın/devrin iptal edilmesi, Maliye Hazinesi tarafından Çerkezköy Belediyesine yer verilmesi suretiyle takas yapılması veya borç alacak işlemlerine istinaden Vergi Dairesi Müdürlüğü ile mahsup yapılması şartıyla Maliye Hazinesi, Vergi Dairesi ile Çerkezköy Belediyesi arasında protokol yapmaya, protokolde bedelin ve miktarının belirlenmesine, takas, tahsis v.b. yapılacak tüm iş ve işlemleri onaylamaya ve imzalamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “oy birliği” ile karar verilmiş tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                            ÜYE                                     ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                               ÜYE  

04.06.2024                                                                                                                                        

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 9. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.06.2024 tarih ve 91309 sayılı Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel (yeni 164 ada 7 parsel) hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ:  Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2024 tarih

VOSB2024/555 sayılı yazısı.

 

 

İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parselin Veliköy Organize Sanayi Bölgesine 05.04.2017 tarih 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Teknik Meslek Lisesi yapılması kaydıyla tahsisinin yapılmasına karar verilmiştir. İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel no.lu 16.331,73m2 yüzölçümlü taşınmazın 06.01.2023 tarih 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 107,88m2’lik kısmının T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) nün talebi doğrultusunda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca kamulaştırılması yapılmıştır. Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parsel ifraz sonucu 164 ada 7 ve 8 parseller oluşmuştur. Tamamı 16.223,85 m2 miktarındaki 164 ada 7 parsel Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bırakılmıştır. Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın ilgi yazısında parselin bir bölümünde Bölge Müdürlüğü uhdesinde cami yapılması talebi bulunmaktadır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; İlçemiz Veliköy Mahallesi 164 ada 5 parselin Veliköy Organize Sanayi Bölgesine 05.04.2017 tarih 69 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Teknik Meslek Lisesi yapılması kaydıyla tahsisinin yapılmasına karar verildiğinden tamamı 16.223,85 m2 miktarındaki Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan 164 ada 7 parsele Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü uhdesinde Eğitim Alanı, İbadet Alanı (Cami) ve Hizmet Binası yapılması kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına istinaden Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilmesi hususu komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                                 ÜYE  

 

 

 

 

 

04.06.2024                                                                                                                                        

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.06.2024 tarihinde saat 11:00’de Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Saim ÜNAL, Orhan YAZICI, Ümit KÖK ve Nilgün YAMAN’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 03.06.2024 gün ve 9. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 8. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2024 tarih ve 91281 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki yazısının müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

İLGİ:  a) Hasan YILDIZ, İlyas YILDIZ, İsmail YILDIZ ve Hikmet YILDIRIM’ın 03.05.2024 tarih 10959 sayılı dilekçesi ve ekleri

 1. b) Ercan ÖZKAN’nın 03.05.2024 tarih 11033 sayılı dilekçesi ve ekleri
 2. c) Rafettin BAŞEKİN’in 06.05.2024 tarih 11177 sayılı dilekçesi ve ekleri
 3. d) Cemal DEMİR’in 22.05.2024 tarih 12662 sayılı dilekçesi ve ekleri
 4. e) Fatma CİN’in 22.05.2024 tarih 12664 sayılı dilekçesi ve ekleri
 5. f) Ali AKDOĞAN, Bayram AKDOĞAN ve Aydemir AKDOĞAN’ın 23.05.2024 tarih 12719 sayılı dilekçesi ve ekleri
 6. g) İrfan KILIÇ, Mustafa KILIÇ ve Nigar HASMİLİ’nin 24.05.2024 tarih 12893 sayılı dilekçesi ve ekleri
 7. h) Muammer KARAKAYA ve İsmail KARAKAYA’nın 27.05.2024 tarih 13094 sayılı dilekçesi ve ekleri
 8. i) Yücel ÖRÜN ve Şefiye GÜVEN’in 31.05.2024 tarih 13691 sayılı dilekçesi ve ekleri

 

             

 1. a) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 758 ada 14 no.lu parselde bulunan tamamı 433,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 16/433 oranındaki 16,00m2’lik hisse diğer malikler Hasan YILDIZ, İsmail YILDIZ, İlyas YILDIZ ve Hikmet YILDIRIM tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 2. b) İlçemiz Veliköy Mahallesi 558 ada 2 no.lu parselde bulunan tamamı 700,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 4900/70000 oranındaki 49,00m2’lik hisse diğer malik Ercan ÖZKAN tarafından satın alınmak istenmekte,
 3. c) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 425 ada 25 no.lu parselde bulunan tamamı 305,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 307/2400 oranındaki 39,01m2’lik hisse diğer malik Rafettin BAŞEKİN tarafından satın alınmak istenmekte,
 4. d) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 374 ada 9 no.lu parselde bulunan tamamı 487,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 88/487 oranındaki 88,00m2’lik hisse diğer malik Cemal DEMİR tarafından satın alınmak istenmekte,
 5. e) İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 760 ada 10 no.lu parselde bulunan tamamı 357,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 18/357 oranındaki 18,00m2’lik hisse diğer malik Fatma CİN tarafından satın alınmak istenmekte,
 6. f) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 759 ada 4 no.lu parselde bulunan tamamı 610,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 106/610 oranındaki 106,00m2’lik hisse diğer malikler Ali AKDOĞAN, Bayram AKDOĞAN ve Aydemir AKDOĞAN tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 7. g) İlçemiz Veliköy Mahallesi 558 ada 3 no.lu parselde bulunan tamamı 738,20m2 miktarındaki Belediyemize ait 12420/73820 oranındaki 124,20m2’lik hisse diğer malikler İrfan KILIÇ, Mustafa KILIÇ ve Nigar HASMİLİ tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 8. h) İlçemiz Veliköy Mahallesi 561 ada 6 no.lu parselde bulunan tamamı 1015,24m2 miktarındaki Belediyemize ait 21024/101524 oranındaki 210,24m2’lik hisse diğer malikler Muammer KARAKAYA ve İsmail KARAKAYA tarafından eşit hisse nispetinde satın alınmak istenmekte,
 9. i) İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 333 ada 17 no.lu parselde bulunan tamamı 231,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 32/231 oranındaki 32,00m2’lik hisse diğer malikler;

     27/231 oranındaki 27,00m²’lik hisse Yücel ÖRÜN tarafından,

     5/231 oranındaki 5,00m²’lik hisse Şefiye GÜVEN tarafından satın alınmak istenmektedir.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Yukarıda belirtilen şekilde İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) dilekçeler ile satışı talep edilen adı geçen muhtelif ada parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin, parsellerde bulunan diğer malik/maliklerine satışının yapılması, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedellerin hissedar/hissedarlar tarafından birlikte tamamının ödenmesine müteakip Tapu Sicil Müdürlüğünde satış işlemlerinin yapılması komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Saim ÜNAL                   Orhan YAZICI

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                  

 

 

                                       Ümit KÖK                                 Nilgün YAMAN

                                             ÜYE                                                 ÜYE  

 

 


BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 03.05.2024 tarihinde saat 15 da Belediye Meclis odasında Mehmet KADAK, Murat TEMEL, Beytullah COŞKUN, Ali ÇOLAK Habip ÇELİK’in  katılımıyla toplanmıştır.

 

Komisyon Başkanlığına Beytullah COŞKUN  oy birliği ile seçilmiştir

 

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

a-2023 Yılı Gider Bütçesi ile 591.425.000,00 -TL tahmin edilmiş  731.019.250,00-TL ek Bütçe yapılmış 1.322.444.250,00 TL toplam ödenek verilmiş ve 1.207.479.971,50  TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %91,31’dir.

Gider Bütçesinin Harcamalara göre dağılımı şöyledir.

                                         Gerçekleşen            

Personel Giderleri:         89.459.399,73

Sos.Güv.Primleri:             8.935.891,27

Mal-Hizmet Al. Gideri:  1.082.944.831,39

Faiz Giderleri:                      7.185.917,45                                     

Cari Transferler:               17.711.375,37              

Sermaye Giderleri:              1.242.556,29               

Sermaye Transferleri:          -  

Toplam                          =  1.207.479.971,50

b-2023 Yılı Gelir Bütçesi 591.425.000,00-TL  tahmin edilmiş, 731.019.250,00 TL ek bütçe yapılmış toplam 1.322.444.250,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içinde 1.265.423.350,79 TL tahakkuk etmiş tahakkuk oranı % 95,69’dur. 1.145.940.133,37 TL brüt gelir  ve 1.139.512.539,33 TL net gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %86,65’dir. Gelir Bütçesinin Türlerine göre dağılımı şöyledir.

                                         Gerçekleşen                                                                         

Vergi Gelirleri                352.138.013,40            

Teşebbüs/Mülkiyet G       15.653.657,35             

Alınan Bağış ve Yrd         24.102.706,70

Diğer Gelirler                  396.107.036,74             

Sermaye Gelirleri:           357.938.719,18                   

Alacaklardan Tahsilat                 -

Toplam                          1.145.940.133,37

 

 

şeklinde Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

Mehmet KADAK       Murat TEMEL        Beytullah COŞKUN   

 

 

 

Ali ÇOLAK         Habip ÇELİK

 

 

 

 

 

 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

       Belediye Bütçe Komisyonu 03.05.2024 tarihinde saat 15,00’da Belediye Meclis odasında Mehmet KADAK, Murat TEMEL, Beytullah COŞKUN, Ali ÇOLAK,Habip ÇELİK’in

katılımıyla toplanmıştır

 

1- İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 19.04.2024 tarih ve 88504 sayılı Başkan Yardımcısı Maaşı Hakkında  Yazılarının Görüşülmesi:

 

       5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre; norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın Belediye Başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. Bu sebeple Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3!ü oranında ödenecek verilmesine;

 

       Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Mehmet KADAK                            Murat TEMEL                              Beytullah COŞKUN      

 

                  

 

 

 

Ali ÇOLAK                            Habip ÇELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 03.05.2024 tarihinde saat 15.00’da Belediye Meclis odasında   Komisyon Başkanı Beytullah ÇOşkun Başkanlığında Mehmet KADAK,Murat TEMEL, Ali ÇOLAK,Habip ÇELİK’in   katılımıyla toplanmıştır.

 

1- Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin  tarih ve bila  Sayılı Sermaye artırımı Hakkında Yazılarının Görüşülmesi:

 

Çerkezköy Belediyesine ait olan Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı tüzel kişiliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/i) maddesinde  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek; Belediye Meclisinin görevleri arasında bulunduğundan;

 

Mevcut Sermayesinin 10.000.000,00 TL (ONMİLYON Türk Lirası) daha arttırılmasına;

 

10.05.2024 tarihinde Fatih mh.Otoban Bul. Çerkezköy Belediyesi Ek Hizmet Binası Blok No 145 İç kapı No: 1  Çerkezköy Tekirdağ adresinde saat 10.00’da yapılacak olağanüstü genel Kurul toplantısında sermaye artışının görüşülmesi gündemi görüşülecek olup, olağanüstü  genel kurul toplantısında Çerkezköy Belediyesini temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap AKAY’ın vekil tayin edilmesi edilmesine, komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiş olup,  tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Mehmet KADAK                            Murat TEMEL                              Beytullah COŞKUN      

 

                  

 

 

 

Ali ÇOLAK                            Habip ÇELİK