Meclis Gündemi

                                                            T.C.
                     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /ŞUBAT ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.02.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
           
         Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM        :

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.01.2023 gün ve 55702 sayılı Veliköy, Kızılpınar ve G.M.K.Paşa Mahallelerinde Gerçekleştirilen Trafo Alanlarına Ait Plan Değişikliğine Yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu konulu müzekkeresinin müzakeresi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55868 sayılı Belediye Hisseleri hk. müzekkeresinin müzakeresi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55872 sayılı Terkin hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55876 sayılı Sistem Kurulumu İzin Talebi  hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2023 gün ve 55874 sayılı  Meclis toplantılarının Sesli ve Görüntülü Cihazlarla Kayda Alınması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş’nin 26.01.2023 gün ve  bila sayılı Sermaye arttırımı hk. dilekçesinin müzakeresi.


                                                           T.C.
                      ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2023/OCAK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 04.01.2023 Çarşamba  günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 06.01.2023 Cuma  günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.

            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /OCAK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.01.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.               

                                                                                                                   ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

- Açılış ve Yoklama

- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı    

GÜNDEM        :

1-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 13.12.2022 gün ve 51530 sayılı Diğer Kuruluşlarla İlişkiler hk. müzekkeresinin müzakeresi.

2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.12.2022 gün ve 51476 sayılı  Meclis Tatil Ayı Kararı alınması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

3-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 12.12.2022 gün ve 51477 Sayılı Denetim Komisyonu Oluşturulması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 13.12.2022 gün ve 51542 sayılı Engellilere Yapılan Yardım hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2022 gün ve 52806 sayılı 5393 Sayılı Yasanın 49.maddesi gereğince Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ücretlerinin ödenmesi  hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 19.12.2022 gün ve 52076 sayılı Boş Kadrolarda Unvan ve Derece Değişikliği yapılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2022 gün ve 52991 sayılı H:Serbest Alanlara Ait U.İ.P Değişikliği’ne yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2022 gün ve 52970 sayılı Veliköy Mahallesi 164 Ada 5 Parsel Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.12.2022 gün ve 53162 sayılı Veliköy Mahallesi 654 Ada 3 Parsel Hk.müzekkeresinin müzakeresi.

10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2022 gün ve 52973  sayılı Kızılpınar Mahallesi 902 Ada 199 Parsel Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.12.2022 gün ve 52974  sayılı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 220 Ada 133 Parsel Hk.müzekkeresinin müzakeresi.

12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.12.2022 gün ve 53197 sayılı Belediye Hisseleri hk. müzekkeresinin müzakeresi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/ARALIK  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 01.12.2022 Perşembe günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 05.12.2022 Pazartesi günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /ARALIK ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.12.2022 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

                                                                                                                                                                ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.11.2022 gün ve 49086 sayılı Banka Hesapları konulu yazısının görüşülmesi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49946 sayılı Kızılpınar Mahallesi 272 ada 4 parsel konulu yazısının görüşülmesi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49947 sayılı Kamulaştırma konulu yazısının görüşülmesi.

4- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49948 sayılı Kira konulu yazısının görüşülmesi.

5- Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49952 sayılı Belediye Hissesi hk.yazısının görüşülmesi.

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.11.2022 gün ve 49951 sayılı 14 adet Dolu Kadroda Derece Değişikliği ile 1 adet Boş kadroda Ünvan ve Derece değişikliği ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hak. yazısının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/KASIM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 01.11.2022 Salı günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 04.11.2022 Cuma günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


 

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /KASIM ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2022 Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44105  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44102 sayılı Huzur hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

3-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 25.10.2022 gün ve 47152 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47591 sayılı Belediye Hissesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

5-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47540 sayılı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47587 sayılı İstasyon Mahallesi Gümrüküstü Bölgesi 1/1000 ölçekli revizyon Uip itirazları Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.10.2022 gün ve 47647 sayılı Yetki hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.


 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 03.10.2022 Pazartesi günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  Tarife Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 07.10.2022 Cuma günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarife Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.10.2022 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44103 sayılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44101 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44106 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 1509.2022 gün ve 44104 sayılı 2023 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44100 sayılı 2023 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44105  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44102 sayılı  huzur hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

8-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısı  Belediye Meclisinin 05.09.2022  gün ve 14 sayılı meclis toplantısında görüşülerek,komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45091 sayılı Belediye Hissesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45092 sayılı Mahalle sınırlarının Güncellenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45103 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi 514 Ada 15-16 parsellere ilişkin Plan değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45102 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 557 Ada 6,7,8,9,30 Parseller hk. müzekkeresinin müzakeresi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45104 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45105 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

15-Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 28.09.2022 gün ve 45285 sayılı  Kamulaştırma hk.müzekkeresinin müzakeresi


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi’de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 22.08.2022 gün ve 4759 sayılı yazısı ile de uygun değerlendirildiğinden, 2022/Eylül ayı Meclis toplantısının 01.09.2022 Perşembe günü saat:15.00’te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                           ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                        

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41910 sayılı Ek Bütçe konulu yazısının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42110 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Trafo Alanı konulu yazısının görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42111 sayılı İstasyon Mahallesi 778 ada 1 parsele ait UİP Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42157 sayılı İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu yazısının görüşülmesi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42246 sayılı Taşınmaz Satışı konulu yazısının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42242 sayılı Çerkezköy istasyon mahallesi 240 ada 92 -93 Parseller Güneyi konulu yazısının görüşülmesi.

7-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.08.2022 gün ve 42283 sayılı Belediye Hissesi konulu yazısının görüşülmesi.