Meclis Gündemi

                                                    T.C.
               ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; Belediye meclisi ,seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Hükmü  uyarınca; ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 04.04.2024 tarih ve 2024/4 sayılı genelgesi uyarınca Belediye Meclisi 13.04.2024 Cumartesi günü saat: 10.00 da  Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

VahapAKAY                                                                                                                                  Belediye Başkanı

  • En genç 2 üyenin katip olarak divana davet edilmesi
  • Açılış ve yoklama.
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 GÜNDEM        :

1- Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

2- Divan Katipliği Seçimi.

3- Encümen Üyeleri Seçimi.

4- İmar  ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.

5- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.

6- Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.

7- Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

8- Birlik Tüzüğünün 9.maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi.

9- Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 3 asil ve 1 yedek üye seçimi.

10- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasının karara bağlanması.

11-  Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 04.04.2024 gün ve 13871309  sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisine üye seçiminin müzakeresi.

12- Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nın 02.04.2024 gün ve 2024/120 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Yalıboyu  Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil  5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

13- Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 04.04.2024 gün ve 359 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil 5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

14- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesi gereği, Sosyal Denge  sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hk. İnsan kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 gün ve 87668 sayılı müzekkeresinin müzakeresi.

15- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

16- Çerkezköy Belediye Başkanlığı’ nın 2023 yılı Faaliyet Raporunun Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.


T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /ŞUBAT ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.02.2024 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
           
         Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM        :

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.01.2024 gün ve 81829 sayılı Dolu kadroda Derece değişikliği yapılması hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2023 gün ve 79526 sayılı Taşınmaz satışı hk. Konulu yazısı Belediye Meclisinin 05.01.2024 gün ve 15 sayılı meclis toplantısında görüşülerek, komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2024 gün ve 82195 sayılı Çerkezköy G.M.K.Paşa Mahallesi  Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait UİP Değişikliği Hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82280 sayılı Çerkezköy G.m.k.p.  Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82281 sayılı Çerkezköy G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.


                                                     T.C.
                  ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Aralık  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.12.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Habip ÇELİK’in 01.11.2023 tarihinde vermiş olduğu önergedeki ismin Pınarça Dere Kenarı Parkına verilmesi konusundaki İmar Komisyonunun almış olduğu kararın Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 15.11.2023 gün ve 76380 sayılı Düğün Salonu Ücret Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77133 sayılı Çerkezköy İlçesi 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planına  İlişkin Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yönelik  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu konulu yazılarının görüşülmesi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77184 Veliköy Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna Yer Tahsisi konulu yazılarının görüşülmesi.


                                                        T.C.

                      ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Kasım  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 gün ve 74858 sayılı 2024 yılı Gelir Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2023 gün ve 74868 sayılı Belediye Hissesi konulu yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.10.2023 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71679 sayılı 2024 yılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71680 sayılı 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71681 sayılı 2024 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71682 sayılı 2024 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71683  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve71684 sayılı  Huzur Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2023 gün ve 72499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Güneyi Yol Hk UİP Değişikliği Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 gün ve 72657 sayılı İtfaiye Yeri hk. yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/Eylül ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.09.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                

- Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69922 sayılı  1 adet Memur Boş kadroda derece değişikliği ve 4 adet Memur dolu kadroda derece değişikliği yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69929 sayılı Yeni kurulan Müdürlüklere Bütçe yapılması konulu  yazılarının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70524 sayılı Veliköy Mahallesi 165 ada 10 ve 11 parseller konulu yazısının müzakeresi.

4- Bağlık Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin AKGÜN’nün 25.08.2023 gün ve bila sayılı Eğitim semineri hk. dilekçelerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70474 sayılı Çerkezköy G.M.K.P.  Mahallesi 972  ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12  parsel konulu yazısının müzakeresi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70475 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal  Mahallesi 684  ada 11  parsel konulu yazısının müzakeresi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70577 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Atatürk  Mahallesi UİP Revizyonu  Hk.yazılarının görüşülmesi.

8-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70558 sayılı Protokol konulu yazıların görüşülmesi.

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69919 sayılı Asıl katip üyeliği ile Yedek Katip üyeliği seçimlerinin yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 04.08.2023 Cuma günü Saat 10.00’da olağanüstü toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.        Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

 

 

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2023 gün ve 68883 sayılı Kaymakamlık Lojmanı hk.yazılarının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68710 sayılı  Plan Notları itirazları hk.yazılarının görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68705 sayılı 2023 Yılı Mali Ücret Tarifesi zam talebi hk. yazılarının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2023 gün ve 68798 sayılı Muhtelif  Plan Notları Değişikliği hk.yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/Temmuz ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 04.07.2023  Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                              ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

- Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1- a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.06.2023 gün ve 65530 sayılı  1 adet Memur Boş kadroda Unvan ve Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.
    b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.06.2023 gün ve 67156 sayılı 1 adet Memur Dolu kadroda  Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi. 
    c) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.06.2023 gün ve 67207 sayılı 9 adet Memur Boş kadroda  Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi. 

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2023 gün ve 66936 sayılı  Plan Notları İtirazları hk.yazılarının müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.06.2023 gün ve 66938 sayılı Ek Bütçe hk. yazılarının görüşülmesi.
4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2023 gün ve 67230 sayılı Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 447 Ada 93 Parsele İlişkin UİP Değişikliği Hk. yazılarının görüşülmesi.

 


 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/HAZİRAN ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.06.2023 Perşembe  günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                                                   

 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.05.2023 gün ve 64659 sayılı Memur Dolu kadroda Derece Değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.

2- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk.yazılarının Belediye meclisinde görüşülmesi konusu.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2023 gün ve 64796 sayılı  Plan Notları İtirazları hk.yazılarının müzakeresi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.05.2023 gün ve 64846 sayılı Belediye Hissesi hk. yazılarının müzakeresi.ssHissesi H  

 


                     T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
                    İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /MAYIS ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.05.2023 Salı günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2023 gün ve 62692 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 63007 sayılı Norm Kadro hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğü’nün 18.04.2023 gün ve 62565 sayılı Avrupa Birliği Hibe programı uygulaması hk. yazılarının görüşülmesi.

4-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun almış olduğu karar doğrultusunda; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2023 gün ve 58300 sayılı Muhtelif plan notları değişikliği hk.müzekkeresinin Belediye meclisinde görüşülmesi konusu.

5- Belediye meclisinin 07.04.2023 gün ve 67 sayılı kararında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2023 gün ve 60828 sayılı Belediye  Hissesi hk.müzekkeresinin ilgi (ç) dilekçesi İmar ve bayındırlık Komisyonunda görüşülmüş olup,Komisyonca çalışmaların devamına meclisimizce oy birliği ile karar verildiğinden, bu konunun Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler Üretim Satış Pazarlama A.Ş’nin 25.04.2023 gün ve  bila sayılı Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması hk. dilekçesinin müzakeresi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 62967 sayılı Belediye  Hissesi hk.

müzekkeresinin müzakeresi.

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2023 gün ve 63028  sayılı dolu kadroda derece değişikliği yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.