Meclis Gündemi

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 03.10.2022 Pazartesi günü Saat: 15.00’da Belediye meclis toplantı salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  Tarife Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 07.10.2022 Cuma günü saat: 15.00 de  Çerkezköy Belediye Meclis salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.


            Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarife Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                     

 

 

                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2022 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.10.2022 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44103 sayılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44101 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44106 sayılı 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 1509.2022 gün ve 44104 sayılı 2023 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi .

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44100 sayılı 2023 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44105  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 15.09.2022 gün ve 44102 sayılı  huzur hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi .

8-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısı  Belediye Meclisinin 05.09.2022  gün ve 14 sayılı meclis toplantısında görüşülerek,komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45091 sayılı Belediye Hissesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45092 sayılı Mahalle sınırlarının Güncellenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45103 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi 514 Ada 15-16 parsellere ilişkin Plan değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi.

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45102 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 557 Ada 6,7,8,9,30 Parseller hk. müzekkeresinin müzakeresi.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45104 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

14-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.09.2022 gün ve 45105 sayılı Tahsis hk. müzekkeresinin müzakeresi.

15-Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 28.09.2022 gün ve 45285 sayılı  Kamulaştırma hk.müzekkeresinin müzakeresi


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi’de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 22.08.2022 gün ve 4759 sayılı yazısı ile de uygun değerlendirildiğinden, 2022/Eylül ayı Meclis toplantısının 01.09.2022 Perşembe günü saat:15.00’te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                                                           ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                        

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41910 sayılı Ek Bütçe konulu yazısının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42110 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Trafo Alanı konulu yazısının görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42111 sayılı İstasyon Mahallesi 778 ada 1 parsele ait UİP Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.08.2022 gün ve 42157 sayılı İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu konulu yazısının görüşülmesi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42246 sayılı Taşınmaz Satışı konulu yazısının görüşülmesi.

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2022 gün ve 42242 sayılı Çerkezköy istasyon mahallesi 240 ada 92 -93 Parseller Güneyi konulu yazısının görüşülmesi.

7-Hukuk İşleri Müdürlüğünün 19.08.2022 gün ve 41953 sayılı Sulh Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.08.2022 gün ve 42283 sayılı Belediye Hissesi konulu yazısının görüşülmesi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 20.06.2022 gün ve  4366 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Temmuz ayı Meclis toplantısının 04.07.2022 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.


            İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                               

    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2022 gün ve 38442 sayılı Çerkezköy Muhtelif İmar Planları plan notu ilavesi hk. yazılarının görüşülmesi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2022 gün ve 38534 sayılı Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 332 Ada 1 Parselin Güneyi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2022 gün ve 38724 sayılı Uygulama İmar Planı Değişikliği hk.yazılarının görüşülmesi.

4-Muhtarlar Derneği Başkanı Bağlık Mahalle Muhtarı Tahsin AKGÜN’ün Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu  27.06.2022 günlü Eğitim Semineri konulu dilekçesinin görüşülmesi.

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38885 sayılı Belediye Hissesi hak.yazılarının görüşülmesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38890 sayılı Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 Ada 20 Parsel hk.yazılarının görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2022 gün ve 38912 sayılı Çerkezköy İstasyon Mahallesi 1591 Ada 7 Parsel hk. yazılarının görüşülmesi.

 


 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 23.05.2022 gün ve  4100 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Haziran ayı Meclis toplantısının 01.06.2022 Çarşamba günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.05.2022 gün ve 35968 sayılı Ek Bütçe Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 26.05.2022 gün ve 36285 sayılı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün görev,çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2022 gün ve 36405 sayılı Belediye Hissesi hak.yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 27.04.2022 gün ve  3965 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Mayıs ayı Meclis toplantısının 05.05.2022 Perşembe  günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
                İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

 

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                       

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2022 gün ve 33064 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2022 gün ve 33115 sayılı Boş kadroda İptal İhdas ve Derece Değişikliği ile sözleşmeli Personel Çalıştırılması Ücretinin Belirlenmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.04.2022 gün ve 33884 sayılı Norm Kadro ihdasındaki (1 adet kadro ihdası ile  1 adet boş kadroda, 1  adet dolu kadroda kadro değişikliği) yapılması hk. yazılarının görüşülmesi.

4-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 25.04.2022 gün ve 34212 sayılı Parka isim Verilmesi Talebi hk. yazılarının görüşülmesi.

5-Özel Kalem Müdürlüğünün 26.04.2022 gün ve 34321 sayılı Özel Kalem Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

6-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 26.04.2022 gün ve 34320 sayılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.04.2022 gün ve 34476 sayılı otopark Bedelinin Belirlenmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34584 sayılı Belediye Hissesi hk. yazılarının görüşülmesi

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34583 sayılı Belediyeye ait Taşınmazların Satışı hk. yazılarının müzakeresi.

10-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34608 sayılı Plan notu değişikliği hk. yazılarının müzakeresi.

11-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34629 sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görev,çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.

12- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.04.2022 gün ve 34630 sayılı  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev ,çalışma yönetmeliğinin tanzim edilmesi hk. yazılarının görüşülmesi.


T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2022/NİSAN ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere 01.04.2022 Cuma günü Saat: 15.00’da Çerkezköy  Belediyesi  Veliköy Düğün Salonunda toplanmış olup, bu toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Mutat toplantısına 05.04.2022 Salı günü 15.00 de  Çerkezköy  Belediyesi  Veliköy Düğün Salonunda devam edilmesine karar verilmiştir.

Belirtilen gün ve saatte İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için Meclis Toplantısına devam edilecektir.

 

            İlanen duyurulur.


T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının  28.03.2022 gün ve 3705 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/NİSAN ayı Meclis toplantısının 01.04.2022 Cuma günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Belediyesi Veliköy Düğün Salonu'nda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 

       

- Açılış ve Yoklama

-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 15.03.2022 gün ve 30824 sayılı Erkan ZÜMBÜL konulu yazılarının Meclisin bilgisine sunulması.

GÜNDEM        :

1- Çerkezköy Belediye Başkanlığının 2021 yılı Faaliyet Raporunun Sunulması.

2- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

3-Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 gün ve 30820 sayılı Encümen Üye Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

4-Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 gün ve 30821 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 gün ve 30822 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

6- Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2022 gün ve 30823 sayılı Tarife Komisyonu üye seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.03.2022 gün ve 30967 sayılı Hesaplarımızın Kamu Hizmetine Tahsisi konulu yazısının görüşülmesi.

8-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 23.03.2022 gün ve 31415 sayılı Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi konulu yazısının görüşülmesi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.03.2022 gün ve 31468 sayılı Belediye Hisseleri Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.03.2021 gün ve 31649 sayılı Devir Talebi hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

11- Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 25.03.2022 gün ve bila sayılı Sermaye Artırımı konulu dilekçelerinin müzakeresi.


T.C

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

                 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Meclis toplantısının İlgi'de kayıtlı genelgede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirlerin alınarak yapılması Kaymakamlık Makamının 22.02.2022 gün ve  3471 sayılı yazısı ile de  uygun değerlendirildiğinden, 2022/Mart ayı Meclis toplantısının 01.03.2022 Salı  günü saat:15.00 ‘te Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezinde (İstasyon Mah.  Ahenk Sk. No:2 Çerkezköy-otogarYanında) aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

İlgililerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

               

 

                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI        

 

 

- Açılış ve Yoklama

                                                                   

GÜNDEM        :

1-Fen İşleri Müdürlüğünün 16.02.2022 gün ve 29023 sayılı Stratejik Geliştirme Müdürlüğünün Görev ve Çalışma  Yönetmeliği hk. yazılarının görüşülmesi.

2- Fen İşleri Müdürlüğünün 16.02.2022 gün ve 29008 sayılı Engelli Koordinasyon Merkezi (ÇEKOMER) Çalışma Yönetmeliği Hk. yazılarının görüşülmesi.

3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.02.2022 gün ve 29556 sayılı Belediye Hissesi hak. yazılarının görüşülmesi.

4- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 18.02.2022 gün ve 29222 sayılı Araç Kiralama Hizmet Alım İşi konulu yazılarının görüşülmesi.