Meclis Gündemi

T.C

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                          İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /TEMMUZ ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.07.2024 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte ilgililerin hazır bulunması ilan olunur.

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan 25.06.2024 gün ve 92611 sayılı Çerkezköy Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma  Hizmetleri Yönetmeliğinin kabulü konulu yazısının görüşülmesi.


T.C

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                          İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /Haziran ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 03.06.2024 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte ilgililerin hazır bulunması ilan olunur.

 

Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.05.2024 gün ve 89988 sayılı Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına(Sodemsen) üye olunması ve yetki verilmesi hk.müzekkeresinin müzakeresi.

 

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.05.2024 gün ve 90466 sayılı İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 446 Ada 20 Parsel hk. müzekkeresinin müzakeresi.

 

3-Bahaeddin OK’un 27.05.2024 tarihinde Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu Şartlı Bağış hk.Dilekçesinin Belediye Meclisinde  görüşülmesinin müzakeresi.

 

4-Çerkezköy Belediyesi Personel A.Ş.’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

5-Çerkezköy Halk Ekmek Gıda San.ve Tic.A.Ş.’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

6-Çerkezköy Tarımsal ve Kimyasal Ürünler satış Pazarlama A.Ş’nin 28.05.2024 gün ve bila sayılı Genel Kurul toplantısının gündeminde görüşülecek  maddeler hk.dilekçesinin müzakeresi.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2024 gün ve 90907 sayılı Ek Ücret Tarifesi hk.müzekkeresinin müzakeresi. 


                                                         T.C
                              ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                          İLAN

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /MAYIS ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.05.2024 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte ilgililerin hazır bulunması ilan olunur.

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2024 gün ve 88418 sayılı Kesin Hesap Hk.yazılarının görüşülmesi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.04.2023 gün ve 88504 Sayılı Seçilen Başkan Yardımcısı Ücretlerinin Tespit Edilmesi yazılarının görüşülmesi.

3-Zabıta Müdürlüğünün 19.04.2024 gün ve 88525 sayılı Resmi Mühür yazılarının görüşülmesi.  

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2024 gün  ve 88591 sayılı Çerkezköy G.M.K.Paşa Mahallesi 45  Ada 3 Parselde 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliğine ilişkin Çevre,Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu yazılarının görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2024 gün  ve 88593  sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi 30 Metrelik İmar yolu ve Park-rekreasyon Alanına İlişkin UİP Değişikliği Askı itirazı hak. Yazılarının görüşülmesi.

6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2024 gün  ve 88690 sayı Veliköy Mahallesi 165 ada 12 parsel yazılarının görüşülmesi.


                                                    T.C.
               ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde; Belediye meclisi ,seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Hükmü  uyarınca; ve Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 04.04.2024 tarih ve 2024/4 sayılı genelgesi uyarınca Belediye Meclisi 13.04.2024 Cumartesi günü saat: 10.00 da  Belediye Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplanacaktır.

İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

VahapAKAY                                                                                                                                  Belediye Başkanı

  • En genç 2 üyenin katip olarak divana davet edilmesi
  • Açılış ve yoklama.
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 GÜNDEM        :

1- Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi.

2- Divan Katipliği Seçimi.

3- Encümen Üyeleri Seçimi.

4- İmar  ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.

5- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi.

6- Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.

7- Birlik Tüzüğünün 13 üncü maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimine kadar Belediyemizi Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 1 asil ve 1 yedek üye seçimi.

8- Birlik Tüzüğünün 9.maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 2 asil ve 1 yedek üye seçimi.

9- Birlik Tüzüğünün 7 nci maddesi gereğince; bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar Belediyemizi Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere Başkan (Doğal Üye) haricinde 3 asil ve 1 yedek üye seçimi.

10- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli veya görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasının karara bağlanması.

11-  Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe  Tarım ve Orman Müdürlüğü’ nün 04.04.2024 gün ve 13871309  sayılı Çiftçi Malları Koruma Meclisine üye seçiminin müzakeresi.

12- Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nın 02.04.2024 gün ve 2024/120 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Yalıboyu  Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil  5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

13- Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 04.04.2024 gün ve 359 sayılı Çerkezköy Belediyesini temsilen Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere 5 asil 5 yedek üyenin bildirilmesi hk.yazılarının müzakeresi.

14- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32. maddesi gereği, Sosyal Denge  sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesi hk. İnsan kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 03.04.2024 gün ve 87668 sayılı müzekkeresinin müzakeresi.

15- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

16- Çerkezköy Belediye Başkanlığı’ nın 2023 yılı Faaliyet Raporunun Belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.


T.C.
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2024 /ŞUBAT ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.02.2024 Perşembe günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
           
         Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

                

- Açılış ve Yoklama

  

GÜNDEM        :

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.01.2024 gün ve 81829 sayılı Dolu kadroda Derece değişikliği yapılması hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2023 gün ve 79526 sayılı Taşınmaz satışı hk. Konulu yazısı Belediye Meclisinin 05.01.2024 gün ve 15 sayılı meclis toplantısında görüşülerek, komisyon  çalışmalarının devamına oy birliği ile karar verildiğinden bu konunun Belediye meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.01.2024 gün ve 82195 sayılı Çerkezköy G.M.K.Paşa Mahallesi  Ambardere Demiryolu Güzergahı ve Çevresine Ait UİP Değişikliği Hk. Müzekkeresinin müzakeresi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82280 sayılı Çerkezköy G.m.k.p.  Mahallesi 928 Ada 1 Parsel, 929 Ada 3 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.01.2024 gün ve 82281 sayılı Çerkezköy G.O.P. Mahallesi 1445 Ada 13 Parsel, 1447 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana Ait UİP Değişikliği Hk.Müzekkeresinin müzakeresi.


                                                     T.C.
                  ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Aralık  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.12.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI                

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1- Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Habip ÇELİK’in 01.11.2023 tarihinde vermiş olduğu önergedeki ismin Pınarça Dere Kenarı Parkına verilmesi konusundaki İmar Komisyonunun almış olduğu kararın Belediye Meclisinde görüşülmesinin müzakeresi.

2- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 15.11.2023 gün ve 76380 sayılı Düğün Salonu Ücret Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77133 sayılı Çerkezköy İlçesi 3. Etap 2. Kısım Revizyon Uygulama İmar Planına  İlişkin Uygulama İmar Plan Değişikliğine Yönelik  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Raporu konulu yazılarının görüşülmesi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.11.2023 gün ve 77184 Veliköy Mahallesi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna Yer Tahsisi konulu yazılarının görüşülmesi.


                                                        T.C.

                      ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /Kasım  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.11.2023 Çarşamba günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 gün ve 74858 sayılı 2024 yılı Gelir Tarifesi konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.10.2023 gün ve 74868 sayılı Belediye Hissesi konulu yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023 /EKİM  ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 02.10.2023 Pazartesi günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.

 İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

     ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                 

                

- Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71679 sayılı 2024 yılı Performans Programı Hakkındaki  Müzekkeresinin Müzakeresi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71680 sayılı 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Hakkındaki Müzekkeresinin Müzakeresi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71681 sayılı 2024 Mali Yılında Uhdelerinde Resmi Görev bulunmayanlara verilecek ücretin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71682 sayılı 2024 Mali Yılında Zabıta Personelinin Fazla Çalışma Mesai Ücretinin tespiti hk. müzekkeresinin müzakeresi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve 71683  sayılı  Başkan Yardımcısı Maaşı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 12.09.2023 gün ve71684 sayılı  Huzur Hakkındaki müzekkeresinin müzakeresi.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2023 gün ve 72499 sayılı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Güneyi Yol Hk UİP Değişikliği Hk. müzekkeresinin müzakeresi.

8-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.09.2023 gün ve 72657 sayılı İtfaiye Yeri hk. yazılarının görüşülmesi.


T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 2023/Eylül ayı aylık mutat toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis salonunda 01.09.2023 Cuma günü saat:15.00‘te Çerkezköy Belediyesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplanacaktır.
            İlgilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                    ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                

- Açılış ve Yoklama

GÜNDEM        :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69922 sayılı  1 adet Memur Boş kadroda derece değişikliği ve 4 adet Memur dolu kadroda derece değişikliği yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69929 sayılı Yeni kurulan Müdürlüklere Bütçe yapılması konulu  yazılarının görüşülmesi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70524 sayılı Veliköy Mahallesi 165 ada 10 ve 11 parseller konulu yazısının müzakeresi.

4- Bağlık Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin AKGÜN’nün 25.08.2023 gün ve bila sayılı Eğitim semineri hk. dilekçelerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70474 sayılı Çerkezköy G.M.K.P.  Mahallesi 972  ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12  parsel konulu yazısının müzakeresi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 gün ve 70475 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal  Mahallesi 684  ada 11  parsel konulu yazısının müzakeresi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70577 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Atatürk  Mahallesi UİP Revizyonu  Hk.yazılarının görüşülmesi.

8-Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 25.08.2023 gün ve 70558 sayılı Protokol konulu yazıların görüşülmesi.

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.08.2023 gün ve 69919 sayılı Asıl katip üyeliği ile Yedek Katip üyeliği seçimlerinin yapılması konulu yazılarının görüşülmesi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi uyarınca Belediye Meclisi 04.08.2023 Cuma günü Saat 10.00’da olağanüstü toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediyesi Meclis toplantı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacaktır.        Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız tebliğ olunur.

 

 

 

Açılış ve Yoklama

 

GÜNDEM        :

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2023 gün ve 68883 sayılı Kaymakamlık Lojmanı hk.yazılarının müzakeresi.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68710 sayılı  Plan Notları itirazları hk.yazılarının görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.07.2023 gün ve 68705 sayılı 2023 Yılı Mali Ücret Tarifesi zam talebi hk. yazılarının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2023 gün ve 68798 sayılı Muhtelif  Plan Notları Değişikliği hk.yazılarının görüşülmesi.