Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ali ASLAN

Temizlik İşleri Müdürü

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

GÖREVLERİ

 • Evsel atık toplanması, zeminlerin temizlenmesi, nakliyesi ve temizleme işinin ilgili satın alımlarının uygun şekilde yapılması için tüm mahallelerin, caddelerin kontrolleriniyaparak yapılan işler hakkında Başkan Yardımcısı’na bilgi vermek.

 • Yapılan işlerde aksayan tarafları görüşmek için temizlik firmasının ilgilileri ile temasta olmak.

 • Temizlik işlerinde kullanılan, Belediye’ye ait araçların gözetimini yapmak.

FAALİYETLERİ

 • Belirlenen alanlarda süpürge ile süpürmenin  yapılmasını sağlamak, şehir içinde büyük süpürge aracının yaptığı temizliği kontrol etmek, ana cadde ve güzergahların süpürülüptemizliğinin yapılmasını sağlamak.

 • Pazar yerlerindeki çöplerin alınmasını sağlamak, sağlık kurumlarından alınan tıbbi atıkların alınmasınık ontrol etmek, fabrikalardan çöplerin programa göre  alınmasını sağlamak.

 • Şehir içinde bulunan çöp konteynırlarının belirlenen programa göre ilaçlamalarının takibini ve kontrolünü yaparak, Başkan Yardımcısı’na bilgi vermek.

 • Şehir çöp dökümü sahasının düzenini kontrol etmek, programlı olarak bu alanın ilaçlanmasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.

 • Yapılan temizlik programına göre çöplerin toplanması, temizlenmesi ve nakliyesinin yapılmasını sağlamak.

 • Mücavir alan sınırları içindeki köylerden çöplerin alınmasını sağlamak.

 • Çöp dökülen konteynırların kullanılabilir halde olmasını sağlamak, gerekirse tamir- bakımları için

 • Teknik Hizmetler Amirliği, satın alınması hususunda ise Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışma

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü E-Posta: temizlik.isleri@cerkezkoy.bel.tr

Temizlik İşleri Müdürü E-Posta: aaslan@cerkezkoy.bel.tr