Etüt Proje Müdürlüğü

Aynur DURMUŞ

Etüd Proje Müdürü

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

  1. Kent bütününde fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş yerlere projeler geliştirmek ve prestij merkezlerinin projelendirilmesi için uzmanlarla çalışmak,

  2. Çerkezköy İlçesinde, kentin daha yaşanabilir ve çağdaş kılınması yönünde her türlü program ve projeleri geliştirmek,

  3. Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak,

  4. Projeler üretilirken; kamu yararı ile kaynakların kısa, orta ve uzun vadelerde kullanımı gözönüne alınarak hazırlanmasını, koordine edilmesini, uyumlaştırılmasını, izlenmesini ve optimizasyonunu sağlamak,

  5. Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje geliştirilmesi adına uzman kişilerden danışmanlık almak,

  6. Kardeş şehirler, kardeş ülkeler ya da kurumlar ile ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek,

  7. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaş uygulama ve örnek projeleri izlemek, değerlendirmek, yerinde uygulamaları görmek ve öneriler hazırlamak 

 

Etüd Proje Müdürlüğü E-Posta : etud.proje@cerkezkoy.bel.tr