Yazı İşleri Müdürlüğü

Esengül GÜVEN

Yazı İşleri Müdürü

GÖREV ve TANIMI

Yazı İşleri Müdürlüğü, belediyenin gelen ve giden tüm evrak ve yazışmalarını kayıt eder,

ilgili müdürlüklere ve mercilere dağıtımını yapar. Yürürlüğe giren yasa ve genelgelerin,

takibini yaparak bu yasa ve genelgelerin belediye birimlerine dağıtımını yapar.

 


GENEL EVRAK İŞLERİ

Başkanlık emirlerinin yönetmelik, yönerge, genelge, tebliğ ve yazı şeklinde basımını yapar;

tüm birimlere, Belediye Başkanlıkları ile ilgili makamlara dağıtımını yapar. Resmi Gazetede

yayımlanan Belediye Mevzuatı ile ilgili yasa, karar, kanun hükmünde kararname ve

yönetmeliklerin takibini yapar, Başkanlıkça gerekli görülenleri yayımlar. Başkanlık Makamı'ndan,

müdürlüğe intikal eden teklif, yazı ve emirleri alır; cevaplarını hazırlayıp ilgili yerlere gönderir,

takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlar, sonuç hakkında şikayetçiye cevap yazısını hazırlar.

Başkanlığa gelen tüm resmi evrak ve vatandaşın istek şikayetlerini içeren dilekçeleri kabul eder,

konularının saptanarak ve kaydının yapılmasından sonra, ilgililere zimmetle teslimini sağlar.

Bilgisayar kaydına alınan dilekçe ve resmi evraklar hakkında bilgisayar soruşturma kanalı ile

başvurucuya bilgi verir ve bunlara ait bilgileri içeren günlük listeleri alır ve yasal süresinde

arşivler. Dilekçe ve resmi evrakların havale edilen müdürlükler tarafından yasal süresi içinde

cevaplandırılıp cevaplandırılmadığının denetimini yapar. Müdürlüklerle bu konuda koordine

kurar. Belediyemiz birimlerinden, müdürlüklerden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat

gibi evrakları zimmetle teslim alır, bilgisayara kaydını yaparak  gelen ve giden evrakları

kuryelerine zimmetle teslim eder, posta evraklarını PTT'ye, Vilayet, Tapu, Emniyet,

Savcılık, Adliye evraklarını kurye ile zimmetleyerek dağıtımını yapar. Resmi gazetelerin ciltlenerek

arşivlenmesini sağlar. Basın İlan Kurumu'na verilen ilanların takibini sağlar. 
 

ENCÜMEN İŞLERİ

Başkanlık Makamınca, Belediye Encümeni'ne sevk edilen evrakların kaydını alır. Belediye

Encümeni'nce alınan kararların yazım, yayım ve ilgili birim ve mercilerine dağıtımını sağlar.
 

MECLİS İŞLERİ

Belediye Meclisi'ne yapılan toplantıların tutanak ve dökümünü yapar. Alınan meclis

kararlarının ilgili birimlere dağıtımını yapar.

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ-KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI ( Açmak için linki tıklayın.)