İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İlhan HACIOĞLU

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV ve TANIMI 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyede iş ve hizmetleri görmek üzere istihdam edilecek personelin,

işe alınmasından atanmasına, ilerlemelerine, toplu sözleşme sorunlarının çözümü, ücretlerin kontrolü, intibakların yapılması, izinlerin düzenlenmesi ve emeklilik işlemlerine kadar değişen bir dizi özlük sürecini kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yürüten birimdir. 
İnsan kaynakları olarak, iş başvuru taleplerini KPSS doğrultusunda yönlendirmek, bu konuyla ilgili bilgilendirmek görevleri arasındadır.

Temel Yasal Düzenlemeler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu

- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

- 4857 Sayılı İş Kanunu

- Sosyal Sigortalar Kanunu

- Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu

- Genelgeler, Yönetmelikler, Kanun Hükmünde Kararnameler

- Toplu İş Sözleşmesi

Personel Yönetimine İlişkin İşlevler

Personel İşlemleri

- İnsan Gücü Yetiştirme ( Hizmet İçi Eğitim )

Personel Yönetimine ilişkin iş ve işlevler 2 büro tarafından yürütülmektedir.

Memur Bürosu

- İşçi Bürosu

İşe alınacak personelin doldurması gereken evraklar; 

Güvenlik soruşturması ve arşiv formu

- Özgeçmiş 

- Mal bildirimi

- İşe giriş bildirgesi (işçilerin)

Memur Bürosunda Yapılan İşler; 

 

  • Kadro ihdas ve değişiklik cetvelleri 
  • Atama ve nakil işlemleri 
  • İntibak işlemleri ( öğrenim, sigorta )
  • Askerlik borçlanması  
  • Emeklilik işlemleri  
  • Resmi kurumlarla yazışma  
  • Kademe, derece ilerlemeleri ve kayıtlara geçirilmesi  
  • Sicil raporlarının incelenmesi ve sicil terfileri  
  • Mal beyannamelerinin kontrolü ve dosyalanması  
  • Toplu izin onaylarının kontrolü  
  • İzin ve raporların takibi, kayıtlara geçirilmesi  
  • Pasaport işlemleri  
  • Disiplin cezaları 
  • Mahkeme evrakları 
  • Arşivleme ( yapılan tüm işlerin belgelerinin dosyalanması ) 
  • Hizmet belgesi ve sicil özetinin çıkarılması
  • Aylık faaliyetlerin çıkarılması  
  • Demirbaş listesinin hazırlanması 
  • Müdürlük bütçesinin hazırlanması 
  • Kadro pozisyonlarıyla ilgili formların doldurması ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi 
  • Devam istihdam onaylarının hazırlanması 
  • Müdürlükler arası yazışmalar 
  • Personelimiz ile ilgili duyuruların güncelleştirilmesi.

    İşçi Bürosunda Yapılan İşler;   

  • İşçi alımları ve nakil işlemleri 
  • Kadro ihdas ve değişiklik cetvelleri 
  • Toplu izin onayların kontrolü ve sicilineişlenmesi 
  • Kurumlar arası yazışmalar 
  • Sosyal izinler ( doğum, ölüm, doğal afet, evlilik ) 
  • Ücretsiz izinler 
  • Toplu iş sözleşmesi ve uygulaması 
  • Kurullar ( disiplin, işve işçi sağlığı, hasar ve tespit ) 
  • Disiplin cezaları 
  • Geçici işçi uzatmaları
  • Geçici işçi vizeleri 
  • Daimi kadroya atama yazışmaları 
  • Yıllık daimi işçi kadroların hazırlanması 
  • Müdürlükler arası nakil yazışmaları 
  • Eski hizmetlerin birleşimi ve siciline işlenmesi 
  • Dilekçeler 
  • Emeklilik işlemleri 
  • Müdürlükler arası görevlendirme 
  • Çalışma belgesi 
  • Geçici ve daimi işçilerin durum çizelgesi 
  • Aylık faaliyet raporu
  • Soyadı değişikliği 
  • Gelen ve giden evrakların arşivlenmesi
  • Personel Kimlik kart basımı, giriş-çıkışların kontrolü ve raporlanması

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü E-Posta: personel.isleri@cerkezkoy.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü E-Posta: ilhan.hacioglu@cerkezkoy.bel.tr