Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mustafa GÜMÜŞ

Mali Hizmetler Müdürü

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREVLERİ

Hesap İşleri Müdürlüğü, belediye'nin vergi, resim, harçları ile çeşitli gelirlerin tahakkukunu ve

tahsilini muhasebeleştirerek, belediye bütçesini hazırlar, bütçe ile ilgili gerekli ödemeleri yapar.

FAALİYETLERİ

  • Belediye Bütçesi'ni hazırlamak,

  • Bütçe Kesin Hesabı hazırlamak, 

  • Sayıştay'a, Yönetim Dönemi Hesabı cetvellerini hazırlamak,

  • Belediye yatırım programı çalışmaları, 

  • Belediye finans işlemlerinin koordinasyonu, 

  • Personel özlük haklarına ilişkin maaş ve ücretleri ödemek, 

  • Asker ailesi yardımı yapmak, 

  • Çeşitli mal ve hizmet alımlarına ilişkin yapılan giderleri ödemek. 

Formu doldurup imzalayıp yazi.isleri@cerkezkoy.bel.tr adresine mail göndermeniz gerekmektedir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü E-Posta: muhasebebld1@cerkezkoy.bel.tr

Mali Hizmetler Müdürü E-Posta: mustafa.gumus@cerkezkoy.bel.tr