Fen İşleri Müdürlüğü

Mustafa KANBUROĞLU

Fen İşleri Müdür Vekili

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV ve TANIMI

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçemizde yapılması gerekli hizmetlerin büyük bölümünü kapsamaktadır. Yol yapım çalışmaları, parklar, yeşil alan düzenlemeleri, sosyal tesisler, sanat yapıları gibi bir kentin temel ihtiyaçları bunlar arasındadır.
   
Fen İşleri Müdürlüğü, bünyesine giren bu çalışmaları, yıllık programlar halinde hazırlamaktadır. Müdürlük, çalışmalarını, bünyesindeki mevcut ekip ve ekipman aracılığıyla yürüttüğü gibi ihale ederek taşeron firma aracılığıyla da yürütebilmektedir. Fakat yolların, tüm alt yapı çalışmaları, tamir, bakım ve onarım çalışmaları kendi bünyesindeki ekiplerle aralıksız devam etmektedir.

Müdürlük, Belediye Başkanlığı'nca yapımı istenilen çalışmaların, teknik projelerini, maliyet hesaplarını, araştırmalarını, şartnameler hazırlayarak Başkanlık Makamına sunar. Çalışma, Belediye Başkanı ile yapılan son toplantı sonrasında neticeye ulaştırılır.

Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını, e-belediyecilik kavramına uygun bir şekilde, kaliteli ve çağdaş kent anlayışına göre ve halkımızın isteklerini ön planda tutarak gerçekleştirmektedir.

Fen İşleri Müdürlüğü, son iki yılda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, çalışma alanını genişletmiş ve Çerkezköy halkına, kaliteli ve zamanında hizmet verebilecek modern bir yapıya kavuşturulmuştur.

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü E-Posta: fen.isleri@cerkezkoy.bel.tr

Fen İşleri Müdür E-Posta: mustafa.kanburoglu@cerkezkoy.bel.tr