İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekrem BACAKSIZ

İmar ve Şehircilik Müdür Vk.

İmar Müdürlüğü, imar durumu almış parsellerin projelerini onaylamak, ruhsat, yapı kullanma izin belgesi vermek,

kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili yasal işlem yapmakla yükümlüdür.

 

FAALİYETLERİ

- İmar durumuna uygun hazırlanan mimari ve statik projelerin, kontrolünü yapmak ve onaylamak,

- İnşaat izin belgesi ( ruhsat ), yıkım izni, tadilat ruhsatları, basit onarım izinleri vermek, projesine uygun yapılmasını

sağlamak, kaçak ya da projesine aykırı yapılan inşaatlara, yasal işlem yapmak.

- İnşaatların yapım aşamasında, çevre güvenliğini almalarını sağlamak, metruk binalarla ilgili yasal işlem yapmak.

- Projesine uygun tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesi ( iskan ) vermek.

- Proje ve diğer evrakların, suret tastiklerini yapmak, kat irtifak listelerini onaylamak.

 • İmar Kanunu 15. 16. Ve 18 madde uygulamalarını yapmak ve kontrol etmek
 • Arazi ve aplikasyon işlerini yapmak
 • Belediyeye ait taşınmazların takas işlemlerini yapmak
 • Kamulaştırma işlemlerini yapmak
 • Harita ve tetkik çalışmaları hazırlamak
 • İmar durumu hazırlamak. (inşaata esas olmak üzere)
 • İmar planı hazırlamak ve/veya hazırlatmak
 • İmar planı değişikliği yapmak ve/veya kontrol etmek
 • İmar planı askı sürecini kontrol etmek itirazları toplamak
 • İmara açılan yerlerin tapularını dağıtmak
 • Proje üretmek ve geliştirmek