Bilgi İşlem Müdürlüğü

Sema ALBAYRAK

BİLGİ İŞLEM MÜDÜR Vk.

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREVLERİ

Çerkezköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde kurumun tüm hizmetlerinin Güvenli, eksiksiz ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerekli teknolojik altyapı, donanım, yazılım temini, bunların bakım,onarım,geliştirilmesi,ayrıca belirtilen işlemlerle ilgili personel temini, eğitimi ve planlama süreçlerini yürütür ve yönetir.

 

FAALİYETLERİ

Kullanıcıların karşılaştıkları donanım yazılım sorunlarının tümüne anında ve etkin bir şekilde müdahale ederek, sorunun anında ve yerinde çözülmesini sağlamak.

 

USUL VE ESASLARI

 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik,
 • Elektronik İmza kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
 • İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat,

 

bilgi.islem@cerkezkoy.bel.tr

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ