Çerkezköy ilçesinin ekonomik yapısı 1970’li yıllara kadar tarıma dayanmaktaydı. Bu ürünlerin başlıcaları tahıllar ve sanayi bitkileriydi. Bugün tarımla uğraşan kişi sayısı toplam nüfusun % 15’ini oluşturmaktadır. Çerkezköy ilçesi bugün Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Çerkezköy’ün gelişmesi Bakanlar Kurulu’nun 1971 yılında 7/350 sayılı kararıyla “ Kalkınmada Öncelikli Yöreler ” kapsamına alınması ile başlar. İstanbul metropolitan planı dahilinde, Çerkezköy’ün bir alternatif olarak benimsenmesi ve Çerkezköy’ün coğrafik, jeolojik, hidrografik, iklim, toprak, bitki örtüsü, zirai, ticari, ekonomik ve sinai durumları da etüt edildikten sonra Bakanlar Kurulu’nun 29.03.1973 tarih ve 7/6177 sayılı kararnamesiyle Çerkezköy’de Organize Sanayi Bölgesi kurulması kabul edilmiştir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetsel ve sosyal tesisleri 1977 de tamamlanmıştır.Çerkezköy’de sanayi kuruluşları: Tekstil, kauçuk plastik, boya – kimya, metal – makine, gıda, sağlık, maden, ağaç, elektronik ve beyaz eşya, inşaat malzemeleri, kırtasiye ve otomotiv sektöründe yoğunlaşmıştır.

İlçenin Sanayi ve Ticaret Durumu

1970'lere kadar kırsal nitelikli küçük bir yerleşim yeri olan ilçe, Bakanlar Kurulu'nun 1971 yılındaki kararı ile "Kalkınmada Öncelikli Yöreler" kapsamına alınmış ve 1973 tarihindeki karar ile Organize Sanayi Bölgesinin kurulması sonucu başlayan hızlı sanayileşme hareketiyle birlikte büyüme ve gelişim sürecine girmiştir. Bu gelişim büyük ölçekli, modern teknoloji kullanan ve esas olarak dış pazara yönelik üretim yapan özel sektör kuruluşları ile Çerkezköy
bugün Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden bir haline gelmiştir. Çerkezköy’deki başlıca sanayi kuruluşları: tekstil, kauçuk plastik, boya – kimya, metal – makine, gıda, ilaç-sağlık, maden, ağaç, elektronik ve beyaz eşya, inşaat malzemeleri, kırtasiye ve otomotiv sektöründe yoğunlaşmıştır. Bölgedeki sanayi tesislerinde 70.000’i aşkın çalışan, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

TARIM

Çerkezköy’ün ekonomik yapısı 1970’li yıllara kadar tarıma dayanmaktaydı ama bugün sanayinin gelişmesi ve sanayinin taşıdığı nüfus sebebiyle tarımla uğraşan nüfus toplam nüfusun % 15’ine düşmüş durumdadır. İlçenin yer yer orman, tarım ve mera alanı olarak kullanılan topraklarında yetiştirilen başlıca ürünler; buğday ve ayçiçeğidir. Hayvancılık da yapılan ilçede az miktarda sığır ve koyun yetiştirilmektedir.

NÜFUS

Çerkezköy Türkiye’de en fazla göç alan yerleşim birimleri sıralamasında ilk üç içerisindedir. Çerkezköy Türkiye’deki 81 ilden insan göçü alması bakımından da dikkat çekmektedir. 2019 yılı itibarıyla 174 bin nüfusa sahip Çerkezköy’de TÜİK tarafından yapılan araştırma sonucu en çok Tekirdağ nüfusuna ve Erzurum nüfusuna kayıtlı vatandaşların yoğunluğu dikkat çekmektedir.

COĞRAFÎ YAPISI

Çerkezköy ilçesi, Tekirdağ iline bağlı, coğrafi olarak 41 derece 17 dakika 06 saniye kuzey enlem ve 28 derece 00 dakika 01 saniye doğu boylamında olup, denizden yüksekliği 160 metredir. Çerkezköy, doğuda İstanbul, güney ve batıda Çorlu, kuzeyde Saray ilçeleriyle çevrilidir. Güneyden geçen 0-3 Otoyolu'na 22 km’lik bir yolla bağlanan ilçemiz, il merkezi Tekirdağ'a 56 km, İstanbul'a ise 110 km uzaklıktadır. İlçe toprakları Ergene Havzası'ndaki hafif engebeli düzlüklerden oluşur. Bu toprakların sularını Ergene ırmağı ile başlıca kollarından Çorlu Çayı toplar. Çerkezköy ilçe merkezi idari yönden 8 mahalleden oluşmaktadır(Bağlık, , Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa, İstasyon, Kızılpınar, Veliköy ve Yıldırım Beyazıt Mahalleleri). Çerkezköy, Trakya ikliminin belirgin özelliklerinin etkisi altındadır. Yörede zaman zaman esen soğuk kuzey rüzgârları ısının düşmesine yol açmaktadır. Sıcaklık, yaz aylarında 25°C - 35°C, kış aylarında ise 10°C - (-8)°C arasında değişmektedir. ULAŞIM Çerkezköy’e ulaşım, karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Çerkezköy, Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Çorlu yolu ile Çerkezköy - Saray - Vize - Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM’e bağlanmaktadır. Çerkezköy için önem taşıyan TEM bağlantı yolu, ilçenin İstanbul ve Avrupa ile bağlantısını kuvvetlendirmektedir. Çerkezköy ilçesinin, Tekirdağ il merkezi ile bağlantısı Çerkezköy – Çorlu – Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy ilçesinde demiryolu bağlantısı İstanbul – Edirne – Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca İstanbul – Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996’dan beri yolcu taşınmaktadır. Çerkezköy, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin önemli duraklarından biri olacaktır. İlçedeki deniz yolu bağlantısı, Tekirdağ limanı ile ilişkilidir.