İstasyon Mahallesi, 1591 ada 3 parsel, 1590 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

11 Şubat 2016

İstasyon Mahallesi, 1591 ada 3 parsel, 1590 ada 1 ve 2  nolu parsellere ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği,

İLAN

Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1591 ada 3 parsel, 1590 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2016 tarihli ve 108 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7(b) maddesi uyarınca onaylanmıştır. Mevcutta “Konut+Park Alanı” olarak kullanılan taşınmazların fonksiyonunun değiştirilerek “Ticaret Alanı”na dönüştürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi – İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.01.2016 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

DİĞER DUYURULAR