KARA KUVVELERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

6 Nisan 2016

KARA KUVVELERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

T.C.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 
8'NCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI
TEKİRDAĞ

DUYURU

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ 

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu kritik kadro görev yerlerindeki personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla ilgi  (a) kanun kapsamında (b) yönetmelik hükümlerine göre mahallinden sözleşmeli er temin edilecektir.

Bu kapsamda;personel ilk seçim faliyeti 21 Nisan 2016 (asil gün) -22 Nisan 2016 (yedek gün) tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında 8.Mekanizma Piyade Tugay Komutanlığı Org.Nurettin AKNOZ Kışlasında içra edilecektir. Adaylar 18 Nisan 2016 tarihine kadar kışla nizamiyesine gelecek ve burada bulunan sözleşmeli er temini ön başvuru takip çizelgesini (EK-A) doldurabilecektir.

Sözleşmeli erliğe müracaat esasları  için www.kkk.tsk.tr./personeltemin/pertem.aspx internet adresinden istifade edebilecektir.

ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR