1/1000 ÖLÇEKLİ TÜM UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ

26 Aralık 2023

1/1000 ÖLÇEKLİ TÜM UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ TÜM  

 1/1000 ÖLÇEKLİ TÜM UYGULAMA İMAR PLANLARINA YÖNELİK  PLAN NOTLARI İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlimiz dahilinde afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yenden yapılmasının teşvik edilmesi, meri planlama çalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenleyici işlem tesis etmesinin gerekmekte olduğu, yapılaştığı dönemde yapı ruhsatı alarak yapılaşmış, günümüz itibariyle deprem riskine karşı dayanıksız olarak tespit edilen binaların daha sonra onaylanan imar planlarında alınan kararlar gereği yapılaşma haklarının azalması nedeniyle dönüşümü ya gerçekleşememekte ya da çok düşük oranlarda kaldığının tespit edildiği belirtilmiş olup binaların yıkılıp yeniden yapılması suretiyle dayanıksız bina dönüşümlerinin sağlanması ve olası can kayıplarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu ilaveleri ve ekleri 13.12.2023 tarih 1753 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu plan notu ilaveleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.12.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat_liste

DİĞER DUYURULAR