1/100.000 Ölçekli ÇDP Plan Değişikliği

12 Mayıs 2023

1/100.000 Ölçekli ÇDP Plan Değişikliği

TEKİRDAĞ İLİ,

TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANı DEĞİŞİKİĞİ  

           

08.12.2022 tarihli ve 32037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 07.12.2022 tarihli ve 6450 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4737 sayılı Kanunun 4/Ç maddesi uyarınca ilan edilen 190,7 hektar alanın «Çerkezköy Özel Endüstri Bölgesi» alanının Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı F19   no’lu plan paftasında  «Endüstri Bölgesi (EB) » olarak gösterilmesine yönelik yapılan plan değişikliği,

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın 18.04.2023 tarihli ve 6274414 sayılı Olur’u ile onaylanmış olup; söz konusu plan değişikliği  05.05.2023 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Hizmet Binasında, resmi web sitesinde ve E-Plan Otomasyon Sisteminde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi web sitesi duyuru kısmından askıdaki planlara ve raporlara ulaşılabilmektedir. Planlara ilişkin itirazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.

https://tekirdag.csb.gov.tr/trakya-alt-bolgesi-ergene-havzasi-1-100.000-olcekli-revizyon-cevre-duzeni-plani-degisikligi-aski-duyurusu-duyuru-439873

https://tekirdag.csb.gov.tr/duyurular

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR