1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu

24 Kasım 2023

1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ 126 ADA 1,2,3  PARSELLER,214 ADA 2 PARSEL, 1506 ADA 1,2 PARSELLER İLE 1506 ADANIN KUZEYİNDEKİ TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE VE 1/5000 ÖLÇEKLİ  NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi,İstasyon Mahallesi 126 Ada 1,2,3 Parseller, 214 Ada 2 Parsel, 1506 Ada 1,2 Parseller ile 1506 Adanın Kuzeyindeki Tescil Harici Alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/.11.2023 tarih 1610 sayılı kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih 1611 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. Adı geçen imar planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat_liste

İstasyon Mahallesi 126 Ada 1,2,3 Parseller, 214 Ada 2 Parsel, 1506 Ada 1,2 Parseller İle 1506 Adanın Kuzeyindeki Tescil Harici Alana 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu

İstasyon Mahallesi 126 Ada 1,2,3 Parseller, 214 Ada 2 Parsel, 1506 Ada 1,2 Parseller İle 1506 Adanın Kuzeyindeki Tescil Harici Alana İlişkin1/5000 Ölçekli NİP Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu Hk.

DİĞER DUYURULAR