Askı İlanı Duyurusu (Demiryolu Üstgeçit Projesi)

23 Kasım 2023

Askı İlanı Duyurusu (Demiryolu Üstgeçit Projesi)

   Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, 126 ada 1, 2, 3 parseller, 214 ada 2 parsel, 1506 ada 1, 2 parseller ile 1506 adanın kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih ve 1610 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih ve 1611 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Adı geçen imar planı değişikliği paftaları ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2023 tarihinden itibaren
bir ay süreyle ilanlarının duyurusu.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat/PT-7829

DİĞER DUYURULAR