ÇERKEZKÖY 3. ETAP 2. KISIM, VELİKÖY ÇİFTLİK EVLERİ BÖLGESİ VE VELİKÖY SANAYİ ALANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

29 Ağustos 2022

ÇERKEZKÖY 3. ETAP 2. KISIM, VELİKÖY ÇİFTLİK EVLERİ BÖLGESİ VE VELİKÖY SANAYİ ALANI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Çerkezköy 3. Etap 2. Kısım, Veliköy Çiftlik Evleri Bölgesi Ve Veliköy Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 09.05.2022  tarih 2022/78 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2022 ve 2022/983 sayılı kararı ile onaylanarak, 29.08.2022-29.09.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

          ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR