ÇERKEZKÖY GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 332 ADA 1 PARSELİN GÜNEYİNDEKİ TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

29 Ağustos 2022

ÇERKEZKÖY GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ 332 ADA 1 PARSELİN GÜNEYİNDEKİ TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 332 Ada 1 Parselin Güneyindeki Tescil Dışı Alana İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.07.2022  tarih 2022/93 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2022 ve 2022/1029 sayılı kararı ile onaylanarak, 29.08.2022-29.09.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR