Çerkezköy İlçesi 1. Etap Revizyon, 2. Etap Revizyon, 3. Etap 2. Kısım Revizyon ve İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan

3 Mayıs 2023

Çerkezköy İlçesi 1. Etap Revizyon, 2. Etap Revizyon, 3. Etap 2. Kısım Revizyon ve İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan

ÇERKEZKÖY İLÇESİ 1. ETAP REVİZYON, 2. ETAP REVİZYON, 3. ETAP 2. KISIM REVİZYON VE İSTASYON MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI  PLAN NOTLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

 

 

            Çerkezköy İlçesi 1. Etap Revizyon, 2. Etap Revizyon, 3. Etap 2. Kısım Revizyon Ve İstasyon Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Plan Notlarına İlişkin Değişiklik; Çerkezköy  Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 2023/36 sayılı kararıyla, Tekirdağ Büyükşehir  Belediye Meclisinin 12.04.2023 tarih ve 560 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Çerkezköy Belediyesi- İmar ve Şehircilik Müdürürlüğünde ilan panosunda ve Çerkezköy Belediyesi resmi internet sitesinde 03.05.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat_liste

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR