ÇERKEZKÖY İLÇESİ KIZILPINAR (ATATÜRK) MAHALLESİ 30 METRELİK İMAR YOLU VE PARK-REKREASYON ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

4 Mart 2024

Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi 30 metrelik İmar Yolu  ve Park- Rekreasyon Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.10.2023 tarih ve 2023/149 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarih ve 1603 sayılı sayılı kararı ile onaylanarak, 01.03.2024-01.04.2024 tarihleri arasında  1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR