ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 1591 ADA 7 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

29 Ağustos 2022

ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 1591 ADA 7 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Çerkezköy İstasyon  Mahallesi, 1591 ada 7 parsele ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 06.07.2022  tarih 2022/97 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2022 ve 2022/1039 sayılı kararı ile onaylanarak, 29.08.2022-29.09.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR