ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANı DEĞİŞİKİĞİ

20 Ocak 2023

ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANı DEĞİŞİKİĞİ

                                             

                                                                  TEKİRDAĞ İLİ,

TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI 1/100.000 ÖLÇEKLİ REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANı DEĞİŞİKİĞİ  

           

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 02.01.2023 tarihinde onaylanan Tekirdağ Veliköy OSB Alanına ilişkin Yer Seçimi Komisyonunca uygun görüldüğü belirtilen 400 hektar alanın Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı F19   no’lu plan paftasında  «Organize Sanayi Bölgesi» olarak gösterilmesine yönelik yapılan değişiklik, 20.01.2023 tarihinde Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce İl Müdürlüğü Hizmet Binasında ve resmi web sitesinde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü resmi web sitesi duyuru kısmından askıdaki planlara ve raporlara ulaşılabilmektedir. Planlara ilişkin itirazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılmalıdır.

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR