G.M.K.P. MAHALLESİ 1172 ADA 5 ve 6 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

7 Mart 2018

G.M.K.P. MAHALLESİ 1172 ADA 5 ve 6 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

                                                                                      T.C.
                                                         ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                       Plan ve Proje Müdürlüğü

 

G.M.K.P. MAHALLESİ 1172 ADA 5 ve 6 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, G.M.K.P. Mahallesi 1172 ada 5 ve 6 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih 251 ve 258 sayılı kararları ile onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 27.02.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

DİĞER DUYURULAR