G.M.K.P. MAHALLESİ 319 ADA 1 PARSEL VE 320 ADA 1 NUMARALI PARSELLERİ KAPSAYAN ALANA AİT İMAR UYGULAMASI

25 Eylül 2023

G.M.K.P. MAHALLESİ 319 ADA 1 PARSEL VE 320 ADA 1 NUMARALI PARSELLERİ KAPSAYAN ALANA AİT İMAR UYGULAMASI

G.M.K.P. MAHALLESİ 319 ADA 1 PARSEL VE 320 ADA 1 NUMARALI PARSELLERİ KAPSAYAN ALANA AİT İMAR UYGULAMASI

            İlçemiz, G.M.K.P. Mahallesi 319 Ada 1 Parsel Ve 320 Ada 1 Numarali Parselleri Kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve
dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliği
gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 29.08.2023 tarih ve 555 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14.09.2023 tarih ve 2018 sayılı Encümen kararı
ile onaylanarak, 25.09.2023-25.10.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar veŞehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.
            Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.
                                                                                          ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR