G.m.k.p. Mahallesi ( Fatih Mahallesi) Plan Değişikliği

17 Kasım 2023

G.m.k.p. Mahallesi ( Fatih Mahallesi) Plan Değişikliği

ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ 972  ADA5,6,7,8,9,10,11,12 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

             Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi(Fatih Mahallesi) 972  ada 5,6,7,8,9,10,11,12 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.09.2023  tarih 2023/128 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2023 ve 2023/1437 sayılı kararı ile onaylanarak, 17.11.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

DİĞER DUYURULAR