G.M.K.P. MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

23 Ocak 2023

G.M.K.P. MAHALLESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa
Mahallelerinde bulunan mevcut yirmi (20) adet taşınmaz satışı 05.09.2022 tarih ve 115 sayılı
Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre 09.02.2023
PERŞEMBE günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır.

İLAN METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.

DİĞER DUYURULAR