G.M.K.P. MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

14 Kasım 2022

G.M.K.P. MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÇERKEZKÖY G.M.K.P. MAHALLESİ 44 ADA 3, 4 VE 15 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

            Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 44 ada 3, 4 ve 15 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 07.10.2022  tarih 2022/150 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 ve 2022/1439 sayılı kararı ile onaylanarak, 14.11.2022-14.12.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

 

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

DİĞER DUYURULAR