İHALE İLANI (TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEK)

28 Aralık 2023

İHALE İLANI (TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEK)

 

İ       L       A      N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemiz mülkiyetindeki / tasarrufu altındaki taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre, Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına 18.01.2024 PERŞEMBE günü belirtilen saatlerde kiraya verilecektir.
 2. İhaleler Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

Adres

Aylık Tahmin Edilen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

Çerkezköy İlçesi Fevzi Paşa Mah. Hayri Batur Cad. ile Erciyes Sk. Kesişimi Küçük Sanayi Sitesi Park Alanı içinde 31,34 m² Büfe

6.500,00 TL

7.020,00 TL

18.01.2024

14:00

Çerkezköy İlçesi Gazi Osman Paşa Mah. Başarır Sk. ile Kamburoğlu Sk. arasında kalan 150,00 m² alan içinde 63,50 m² Büfe

8.500,00 TL

9.180,00 TL

18.01.2024

14:05

Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Kuru Sk. ile Tezgel Sk. arasında kalan 166,50 m² alan içinde 63,50 m² Büfe

6.900,00 TL

7.452,00 TL

18.01.2024

14:10

Çerkezköy İlçesi Gazi Osman Paşa Mah. 331, 332, 599, 606 adalar arasında kalan 3.650,00 m² alan içinde Halı Saha

18.500,00 TL

19.980,00 TL

18.01.2024

14:15

Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mah. Yarımoğlu Sk. ile Güven Sk. arasında kalan alanda bulunan Modüler W.C.

7.700,00 TL

8.316,00 TL

18.01.2024

14:20

Çerkezköy İlçesi İstasyon Mah. Kartaltepe Mesire Alanı Güreş Sahası Yanı 142,00 m² alan içinde 63,50 m² Büfe

9.500,00 TL

10.260,00 TL

18.01.2024

14:25

Çerkezköy İlçesi İstasyon Mah. Kartaltepe Mesire Alanı 1.000,00 m² alan içindeki Çay Bahçesi ve Büfe

14.500,00 TL

15.560,00 TL

18.01.2024

14:30

 

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.200,00 TL karşılığında temin edilir.
 2. Muhammen satış bedeli 27.12.2023 tarihli kıymet takdir komisyonunca ile her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat tahmin edilen toplam kira bedelinin (%3) nispetindedir
 3. İstekliler İhaleye katılmak için ihale tarihlerinden bir gün önce 17.01.2024 saat 12:00’ ye kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
 3. Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
 4. Vekâleten gireceklerden vekâletname.
 5. Ortak girişim halinde ortaklık beyanı
 6. Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
 7. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
 8. Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
 9. Şartname alındı makbuzu.(1.200.00 TL)
 10. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi

 

 1. Onaylanan ihale kararları, ihaleyi kazanan istekliye tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57. maddesi gereğince 15 gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirip, sözleşme imzalayarak kira bedelini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 

 1. İhaleyi kazanan istekli sözleşme öncesi, toplam kira bedeli üzerinden %6 kesin teminat yatırır. Kira bitiminde Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi sunması halinde kesin teminat bedeli iade edilir.
 2. İhale komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

                                                                                                                             İLAN OLUNUR

DİĞER DUYURULAR