İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

28 Nisan 2022

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEKİRDAĞ İLİ, ÇERKEKÖY İLÇESİ FEVZİPAŞA MAHALLESİ

1332 ADA 1 PARSELİN GÜNEYİNDEKİ TESCİL HARİCİ ALAN VE 136 ADA 2 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖÇLEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 Tekirdağ İli, Çerkezköy ilçesi, Fevzipaşa Mahallesi, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 136 ada 2 parsel ve 332 ada 1 parselin güneyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 524 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir  Belediye Meclisinin 13.04.2022 tarih ve 525 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.04.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR