İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

16 Mart 2022

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÇERKEZKÖY KIZILPINAR GÜLTEPE MAHALLESİ 221 ADA VE 67 PARSELE İLİŞKİN  UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

            Çerkezköy Kızılpınar Gültepe Mahallesi 221 ada  67 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 04.02.2022  tarih 35  sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2022 ve 264 sayılı kararı ile onaylanarak, 11.03.2022-11.04.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR