İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ G:M.K.P MAH

13 Mayıs 2022

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ G:M.K.P MAH

ÇERKEZKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ 446 ADA 1 NUMARALI  PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

 

            Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait  446 ada 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.04.2022  tarih 2022/60 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 ve 2022/534 sayılı kararı ile onaylanarak, 13.05.2022-13.06.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR