İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KIZILPINAR ATATÜRK  MAH

13 Mayıs 2022

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KIZILPINAR ATATÜRK  MAH

ÇERKEZKÖY KIZILPINAR ATATÜRK  MAHALLESİ 588 VE 589 ADALAR ARASINDA KALAN TESCİLSİZ ALANA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

            Çerkezköy Kızılpınar Atatürk  Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait  588 ve 589  adalar arasında kalan tescilsiz alana ilşkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 04.02.2022  tarih 2022/32 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2022 ve 2022/500 sayılı kararı ile onaylanarak, 13.05.2022-13.06.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR