İMAR UYGULAMASI ( 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI PARSELLER )

27 Haziran 2024

İMAR UYGULAMASI ( 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI PARSELLER )

İSTASYON MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ ÜZERİNDEN YER ALAN 120 ADA 1 PARSEL, 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

İlçemiz, İstasyon Mahallesi İnönü Caddesi Üzerinde yer alan 120 ada 1 parsel, 122 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliği gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 31.10.2023 tarih ve 739 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.06.2024 tarih ve 659 sayılı Encümen kararı ile onaylanarak, 28.06.2024- 28.07.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR