İSTASYON MAHALLESİ 120 ADA 1 PARSEL, 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

4 Mayıs 2023

İSTASYON MAHALLESİ 120 ADA 1 PARSEL, 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

İSTASYON MAHALLESİ 120 ADA 1 PARSEL, 122 ADA 1 VE 2 NUMARALI
PARSELLER İMAR UYGULAMASI
İlçemiz, İstasyon Mahallesi 120 ada 1 parsel, 122 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan
alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve
dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi
Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliği
gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 02.03.2023 tarih ve 126 sayılı Encümen Kararı ve
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.04.2023 tarih ve 867 sayılı Encümen kararı
ile onaylanarak, 05.05.2023-05.06.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.
Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat_liste

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR