İSTASYON MAHALLESİ 1620 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

20 Eylül 2023

İSTASYON MAHALLESİ 1620 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

İSTASYON MAHALLESİ 1620 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 NUMARALI PARSELLER İMAR UYGULAMASI

                  İlçemiz, İstasyon Mahallesi 1620 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve
dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliği gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 13.06.2023 tarih ve 397 sayılı Encümen Kararı veTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 07.09.2023 tarih ve 2000 sayılı Encümen kararıile onaylanarak, 20.09.2023-20.10.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar veŞehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.
                Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

                                                                                                       ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

DİĞER DUYURULAR