İSTASYON MAHALLESİ 778 ADA 1 PARSELE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

14 Kasım 2022

İSTASYON MAHALLESİ 778 ADA 1 PARSELE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÇERKEZKÖY İSTASYON MAHALLESİ 778 ADA 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

            Çerkezköy İstasyon Mahallesi 778 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.09.2022  tarih 2022/113 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2022 ve 2022/1421 sayılı kararı ile onaylanarak, 14.11.2022-14.12.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

 

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR