İSTASYON MAHALLESİ (GÜMRÜK ÜSTÜ) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

30 Eylül 2022

İSTASYON MAHALLESİ (GÜMRÜK ÜSTÜ) 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

ÇERKEZKÖY İSTASYON  MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI

 

 

            Çerkezköy İstasyon  Mahallesi 1/1000  Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı  ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.09.2022  tarih 2022/114 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2022 tarih ve 1260 sayılı kararı ile onaylanarak, 30.09.2022-30.10.2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

          Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

 

 

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR