Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 Ada 11 Parsele İlişkin UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu

6 Kasım 2023

Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 Ada 11 Parsele İlişkin UİP Değişikliği Askı İlanı Duyurusu

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, KIZILPINAR MAHALLESİ  684 NO’LU ADA 11 NO’LU PARSELE  AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI  PLAN DEĞİŞİKLİĞİ            

 Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Kızılpınar  Mahallesi 684  no’lu ada 11 no’lu parsele    ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği, Çerkezköy Belediye Meclisinin 05.09.2023 tarihli ve 2023/129 sayılı kararıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2023 tarihli ve 1438 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Çerkezköy Belediyesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ilan panosunda v 01.11.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR