t Çerkezköy İlçesi Veliköy Mahallelerinde bulunan mevcut altı (6) adet taşınmaz satış İlanı

31 Ağustos 2023

t Çerkezköy İlçesi Veliköy Mahallelerinde bulunan mevcut altı (6) adet taşınmaz satış İlanı

İ L A N
ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Veliköy Mahallelerinde bulunan mevcut altı
(6) adet taşınmaz satışı 05.09.2022 tarih ve 115 sayılı Meclis kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanunun 45’nci maddesine göre 15.09.2023 CUMA günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI
yapılacaktır.

İlan detayı için aşağıdaki linki tıklayınız.

DİĞER DUYURULAR