TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ

27 Aralık 2023

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

Belediye Meclisimizin  14.12.2022 tarih ve  1845 sayılı "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti" hakkındaki Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile ilgili olarak tarafımızca hazırlanan rapor
ilişikte sunulmaktadır. 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"in 23 üncü
maddesinin 2 nci fıkrasında "… Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri tarafından hazırlanan raporları ekte ilanen duyurulur.

https://www.tekirdag.bel.tr/evsel_atik_tarifesi

 

DİĞER DUYURULAR