TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM İMAR PLANI

27 Ekim 2023

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM İMAR PLANI

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1195 ada 3 parsele ilişkin sunulan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2023 tarih ve 1433
sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.10.2023 tarih ve 1434 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat/PT-7749

 

Tekirdağ İli, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1195 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2023 tarihli ve 1433 sayılı Kararıyla onaylanmış olup söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliği paftası ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 19.10.2023 tarihinden itibaren otuz gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR