TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

21 Kasım 2023

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İLANI

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Mekansal Planlama Şube 

1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının “3.3.1.3 Kırsal Yerleşim Alanları” başlıklı plan hükümlerinin (i) maddesinin “Kırsalyerleşim alanlarında alt ölçekli imar planı bulunmayan parsellerde birden fazla yapı yapılabilir. Ancak, bu yapılardan en fazla üç tanesi konut olarak kullanılabilir. Konut olarak kullanılan her bir yapının zemin katında en fazla iki adet konut bağımsız bölümü bulunabilir. Parseldeki toplam bağımsız bölümlerin en fazla altı tanesi konut olarak kullanılabilir.” şeklinde düzenlenmesine ilişkin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerine Ait Plan Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2023 tarihli ve 1582 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.11.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarıldığına dair duyuru.

 

https://www.tekirdag.bel.tr/imar_plan_tadilat/PT-7841

 

 

DİĞER DUYURULAR