TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ 206 ADA 91 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

27 Aralık 2022

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ 206 ADA 91 PARSELE  AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ 206 ADA 91 PARSELE  AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 

                  Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi 206  ada 91 parsele   ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1846 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 26.12.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

                                                                                                                                                                        ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR