TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ ÇORLU- ÇERKEZKÖY KARAYOLU ÜZERİ 1470,1471,1472,1473 NO’LU ADALAR VE 120/1 , 122 /2 NO’LU PARSELLER CİVARINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

2 Ağustos 2023

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ ÇORLU- ÇERKEZKÖY KARAYOLU ÜZERİ 1470,1471,1472,1473 NO’LU ADALAR VE 120/1 , 122 /2 NO’LU PARSELLER CİVARINA  AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ ÇORLU- ÇERKEZKÖY KARAYOLU ÜZERİ 1470,1471,1472,1473 NO’LU ADALAR VE 120/1 , 122 /2 NO’LU PARSELLER CİVARINA  AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI  PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

             Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi Çorlu- Çerkezköy Karayolu üzeri 1470,1471,1472,1473 no’lu adalar ve 120 ada 1 parsel ve 122 ada 3 no’lu parseller civarına    ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Değişikliği, Çerkezköy Belediye Meclisinin 07.07.2023 tarihli ve 2023/105 sayılı kararıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2023 tarihli ve 1109 sayılı kararıyla onaylanmış olup, Çerkezköy Belediyesi- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ilan panosunda ve Çerkezköy Belediyesi resmi internet sitesinde 31.07.2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

                                                                                                                          ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR