ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ MECLİS ONAYLI YÖNETMELİKLER

16 Ağustos 2022

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ MECLİS ONAYLI YÖNETMELİKLER

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2022 tarih ve 764 sayılı kararı ile onaylanan “Ticari Taksi
(T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”, “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”,  “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Okul Servis Araçları (J Plaka)
Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS)
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” olmak üzere 4 adet yönetmelikte değişiklik yapılması
uygun görülmüştür.
Yukarıda belirtilen 4 adet Ticari Plaka Yönetmeliğini güncel haline
https://www.tekirdag.bel.tr/ukome_yonetmelikler adresinden ulaşabilirsiniz.

DİĞER DUYURULAR