UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

29 Mayıs 2024

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

ÇERKEZKÖY İLÇESİ KIZILPINAR MAHALLESİ 182 ADA 2 PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

  

            Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesi 182 Ada 2 no’lu parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Çerkezköy Belediye Meclisinin 01.03.2024 tarih ve 2024/32 sayılı Belediye Meclis Kararıyla ve Büyükşehir Belediye Kanununun 7(b) ve 14. Maddelerine istinaden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2024 tarih ve 677 sayılı sayılı kararı ile onaylanarak, 28.05.2024-28.06.2024 tarihleri arasında  1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

DİĞER DUYURULAR