UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

8 Ocak 2018

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

KIZILPINAR MAHALLESİ 726 ADA 2 PARSEL İLE 704 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Kızılpınar Mahallesi 726 ada 2 parsel ile 704 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih 1365 ve 1394 sayılı kararları ile onaylanmış olup, söz konusu plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.12.2017 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkartılmıştır.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR